heading سفارشی

heading سفارشی

دپارتمان پژوهشی پایان نامه من با بهره گیری از دانشجویان و اساتید دانشگاه های برند ایران آماده انجام سمینار دانشجویی را در کلیه رشته ها  و گرایش ها با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت می باشد. جهت انجام سمینار خود  فقط کافیست موضوع انجام سمینار دانشجویی کارشناسی ارشد مورد نظر خود را از طریق تلگرام یا واتس اپ با شماره 09199631325 با ما در میان بگذارید. (آسان مقاله)

09199631325
814 - سمینار ارشد
1012 - سمینار ارشد

خدمات سیمنار ارشد

سمینار کارشناسی ارشد مدیریت در تمامی گرایش ها

سمینار کارشناسی ارشد حقوق در تمامی گرایش ها

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر در تمامی گرایش ها

سمینار کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها در مقطع ارشد

سمینار کارشناسی ارشد تربیت بدنی در تمامی گرایش ها

سمینار کارشناسی ارشد حسابداری در تمامی گرایش ها

براي تايپ گزارش سمينار به فارسي، فقط از نرم افزار مايكروسافت ورد (MS-Word) با امكانات فارسي استفاده كنيد. متن اصلي گزارش به صورت تك ستوني با قلم B Nazanin و اندازة pt 12 تك فاصله (single space) تهيه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم B Nazanin و اندازه 14 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم B Nazanin و اندازه 12 پررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود. خط اول همة نوشتپارها تورفتگي به اندازة cm 7/0 باشد. فاصله متن از طرفين و بالا و پائين صفحه 5/2 سانتيمتر باشد.

ارائه شفاهي سمينار نيز از اهميت بالائي برخوردار مي باشد. دانشجويان مي بايست تلاش نمايند تا با تمرين و ممارست در انجام ارائه هاي شفاهي توانائي خود را در انتقال شفاهي مطالب علمي-فني تقويت نمايند. در اين بخش نكاتي در راستاي تقويت اين توانائي ارائه مي گردد. در ابتداي اين بخش چگونگي ارائه شفاهي به گونه اي ساختمند مطرح ميشود و در ادامه خصوصيات ارائه كننده و شيوه مناسب ارائه توضيح داده خواهد شد.

درس گروهی یا سمینار (seminar) نوعی درس در دانشگاه‌ها است که استاد واحد ندارد و جلسات سخنرانی استادان حول موضوع خاصی است. از زمره اهداف برگزاری درس گروهی این است که دانشجویان را با نمونه‌های عملی مسائلی که در پژوهش‌های میدانی و غیره پیش می‌آیند آشنا کنند. تعداد دانشجویان در جلسات درس گروهی معمولا کمتر از کلاس‌های عادی دانشگاه است. موسسه پایان نامه من مشاوره سفارش انجام و نگارش سمینار کارشناسی و کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها توسط گروهی از متخصصین با تجربه ارائه می دهد .

heading سفارشی

مهندسی برقمهندسی کامپیوترمهندسی مکانیکمهندسی عمرانمهندسی معماریمهندسی کشتیمهندسی هوافضامهندسی انرژی
مهندسی شهرسازیمهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی صنایعمهندسی شیمیمهندسی پزشکیمهندسی دریامهندسی نساجیمهندسی رباتیک
مهندسی نفتمهندسی ایمنیمهندسی معدنمهندسی پلیمرمهندسی موادمهندسی مدیریت پروژهمهندسی راه آهنمهندسی کشاورزی
علوم مهندسیمعماری داخلیکاردان فنی مکانیککاردان فنی عمرانکاردانی مراقبت پروازکاردان فنی برقکاردانی هواپیماکاردان فنی معدن
مکاترونیکعلوم کامپیوترریاضیشیمیآمارحسابداریفیزیکفیزیک مهندسی
ریاضیات و کاربردهاکارشناسی چند رسانه ایهوانوردی – خلبانیمهندسی بازرسی فنی
مهندسی ماشینهای کشاورزیهوانوردی-ناوبری هواییمهندسی مدیریت اجراییمهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
مهندسی مکانیک نیروگاهعلوم و فنون هوانوردی – خلبانی هلیکوپتریمهندسی فرماندهی و کنترل هواییمهندسی اپتیک و لیزر
پزشکی- دکتریدندانپزشکی- دکتریداروسازی- دکتریدکتری پیوسته بیوتکنولوژیدامپزشکی- دکتریزیست شناسیفیزیوتراپیاعضای مصنوعی
بهداشت مواد غذاییمدیریت و کمیسر دریاییکارشناسی تکنسیندبیری زیست شناسیتکنولوژی مرتع و آبخیزداریارگونومیاتاق عملهوشبری
پروتزهای دندانیبینایی سنجیشنوایی شناسیعلوم آزمایشگاهیعلوم آزمایشگاهی دامپزشکیپزشکی – کتابداریماماییعلوم تغذیه
علوم و صنایع غذاییمهندسی بهداشت محیطمهندسی فضای سبزکارشناسی بهداشت عمومیمهندسی منابع طبیعیکاردانی دامپزشکیپرستاریمدارک پزشکی
زیست شناسی سلولی مولکولیمهندسی بهداشت حرفه ایمهندسی تولیدات گیاهیکارشناسی فناوری اطلاعات سلامتعلوم مهندسی زیست محیطیدبیری شیمیشیمیگفتار درمانی
تکنولوژی تولیدات دامیکاردانی فوریت‌های پزشکیمهندسی منابع طبیعی-شیلاتمهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتاتمهندسی کشاورزی-علوم دامیاقیانوس شناسیزمین شناسیکاردرمانی
مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذاییکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژیرشته ایمنی شناسی (ایمونولوژی)کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای
مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزیمهندسی منابع طبیعی-مهندسی چوبمهندسی منابع طبیعی-جنگلداریکاردانی شیمی-پدافند جنگهای میکروبی
کاردانی ناپیوسته علمی-کاربردی پرورش زنبورعسلکاردانی علمی، کاربردی تولید و بهره‌برداری گیاهان دارویی و معطر

حقوقکارشناسی ارشد الهیاتمطالعات ارتباطیعلوم اقتصادیمدیریتعلوم سیاسیعلوم قضاییتربیت بدنی
علوم اجتماعیتفسیر قرآن مجیدروان‌شناسیزبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات عربیروابط عمومیمطالعات خانوادهکتابداری
روزنامه نگاریمددکاری اجتماعیراهنمایی و مشاورهادبیات داستانیآب و هوا شناسیژئومورفولوژیفقه و حقوقجغرافیا
مدیریت هتلداریعلوم تربیتیمدیریت جهانگردیدبیری جغرافیاامور گمرکیتاریخعلوم حدیثفلسفه
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیدبیری زبان و ادبیات عربیدبیری زبان و ادبیات فارسیعلوم قرآنی و حدیث
علم اطلاعات ودانش شناسیمدیریت – بازرگانی دریاییعلوم ارتباطات اجتماعیالهیات و معارف اسلامی