انجام مقاله کامیپوتر (کنفرانسی – علمی و پژوهشی و isi )

انجام مقاله کامیپوتر (کنفرانسی - علمی و پژوهشی و isi )

انجام مقاله کامیپوتر (کنفرانسی – علمی و پژوهشی و isi )

انجام مقاله کنفرانسی برای رشته کامپیوتر می‌تواند یک فرصت عالی برای اشتراک‌گذاری نتایج تحقیقاتی شما با جامعه علمی و کسب اعتبار در زمینه تخصصی خود باشد. در ادامه مراحل اصلی برای نوشتن و ارائه یک مقاله کنفرانسی در رشته کامپیوتر آورده شده است:

1. انتخاب موضوع مناسب

انتخاب موضوع مرتبط و جذاب:

 • علاقه شخصی و تخصصی: موضوعی را انتخاب کنید که به آن علاقه دارید و در زمینه آن تخصص دارید.
 • جدید و نوآورانه: موضوعی را انتخاب کنید که جدید و دارای نوآوری باشد و بتواند توجه داوران کنفرانس را جلب کند.
 • مطابقت با محورهای کنفرانس: اطمینان حاصل کنید که موضوع انتخابی شما با محورهای کنفرانس همخوانی دارد.
2. مرور ادبیات

مطالعه و تحلیل منابع مرتبط:

 • جمع‌آوری مقالات و منابع مرتبط: مقالات و منابع مرتبط با موضوع خود را جمع‌آوری کنید.
 • تحلیل و خلاصه‌نویسی: منابع جمع‌آوری شده را مطالعه و تحلیل کنید و خلاصه‌ای از مهم‌ترین یافته‌ها و خلاهای تحقیقاتی تهیه کنید.
3. تعیین سوالات پژوهشی و فرضیه‌ها

تعیین سوالات و فرضیه‌های پژوهش:

 • سوالات پژوهشی: سوالات مشخص و دقیق برای پژوهش خود تعیین کنید.
 • فرضیه‌ها: فرضیه‌هایی که قصد دارید در مقاله بررسی کنید را مشخص کنید.
4. طراحی و برنامه‌ریزی پژوهش

طراحی روش تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها:

 • روش تحقیق: روش‌های مختلف تحقیق (کیفی، کمی، ترکیبی) را بررسی کنید و مناسب‌ترین روش را انتخاب کنید.
 • جمع‌آوری داده‌ها: روش‌های جمع‌آوری داده‌ها (پرسشنامه، مصاحبه، شبیه‌سازی و …) را تعیین کنید.
 • تجزیه و تحلیل داده‌ها: ابزارها و تکنیک‌های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل داده‌ها را مشخص کنید.
5. نگارش مقاله

نگارش بخش‌های مختلف مقاله:

 • عنوان و چکیده: عنوانی جذاب و چکیده‌ای مختصر و مفید از مقاله خود بنویسید.
 • مقدمه: موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش خود را توضیح دهید.
 • مرور ادبیات: کارهای انجام شده قبلی را بررسی و تحلیل کنید.
 • روش تحقیق: روش‌های به کار رفته برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها را توضیح دهید.
 • یافته‌ها: نتایج پژوهش خود را ارائه دهید.
 • بحث و نتیجه‌گیری: نتایج را تحلیل کنید و به سوالات پژوهشی پاسخ دهید. همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه دهید.
6. بازنگری و ویرایش

بازبینی و ویرایش مقاله:

 • بازبینی دقیق: مقاله خود را چندین بار بازبینی کنید و اشتباهات احتمالی را اصلاح کنید.
 • ویرایش نگارشی: مقاله خود را از نظر نگارشی و ساختاری ویرایش کنید.
7. ارسال مقاله به کنفرانس

انتخاب کنفرانس مناسب و ارسال مقاله:

 • انتخاب کنفرانس: کنفرانسی را انتخاب کنید که موضوع مقاله شما با محورهای آن همخوانی دارد.
 • مطالعه راهنمای نویسندگان: راهنمای نویسندگان کنفرانس را مطالعه و قالب‌بندی مقاله را بر اساس آن تنظیم کنید.
 • ارسال مقاله: مقاله خود را از طریق سیستم آنلاین کنفرانس ارسال کنید.
8. آماده‌سازی برای ارائه

آمادگی برای ارائه مقاله در کنفرانس:

 • تهیه اسلایدهای ارائه: اسلایدهای مختصر و مفید برای ارائه تهیه کنید.
 • تمرین ارائه: قبل از کنفرانس چندین بار ارائه خود را تمرین کنید تا به ارائه خود مسلط شوید.
 • پاسخ به سوالات: آماده پاسخگویی به سوالات شرکت‌کنندگان باشید.
نتیجه‌گیری

انجام مقاله کنفرانسی برای رشته کامپیوتر نیازمند تحقیق و نگارش دقیق، و همچنین برنامه‌ریزی مناسب است. با انتخاب موضوع مناسب، مرور دقیق ادبیات، طراحی و انجام پژوهش، نگارش و بازبینی دقیق مقاله، و آماده‌سازی برای ارائه می‌توانید مقاله‌ای موفق و با کیفیت ارائه دهید. همچنین، شرکت در کنفرانس‌ها فرصت خوبی برای شبکه‌سازی و کسب بازخورد از دیگر متخصصین است.

انجام مقاله علمی و پژوهشی برای رشته کامیپوتر

انجام مقاله علمی و پژوهشی در رشته کامپیوتر می‌تواند یک فرآیند جذاب و مفید باشد که به شما امکان می‌دهد نتایج تحقیقات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و به پیشرفت علم کامپیوتر کمک کنید. در ادامه، مراحل اصلی برای نگارش و ارائه یک مقاله علمی و پژوهشی در رشته کامپیوتر آورده شده است:

1. انتخاب موضوع و تعیین هدف
 1. انتخاب موضوع: موضوعی را انتخاب کنید که جذاب برای شما باشد و همچنین با تخصص و علایق شما همخوانی داشته باشد.
 2. تعیین هدف: هدف اصلی و پرسش پژوهشی خود را مشخص کنید که می‌خواهید با تحقیقات خود به آن پاسخ دهید.
2. مرور ادبیات
 1. جمع‌آوری منابع: مقالات، کتاب‌ها، و منابع مرتبط با موضوع خود را جمع‌آوری کنید.
 2. تحلیل منابع: منابع جمع‌آوری شده را با دقت مطالعه و تحلیل کنید تا به فهم بهتری از حوزه تحقیقاتی خود برسید.
3. طراحی پژوهش
 1. انتخاب روش تحقیق: روش تحقیق (کیفی، کمی، ترکیبی) را انتخاب کنید که بهترین پاسخ را به پرسش پژوهشی شما ارائه می‌دهد.
 2. جمع‌آوری داده‌ها: داده‌های مورد نیاز برای تحقیق خود را جمع‌آوری کنید.
4. تحلیل داده‌ها و نتایج
 1. تحلیل داده‌ها: داده‌های جمع‌آوری شده را تحلیل کنید و به دنبال الگوها و روابطی بین آن‌ها بگردید.
 2. ارائه نتایج: نتایج تحلیل داده‌ها را به شکلی روشن و قابل فهم در مقاله خود ارائه کنید.
5. نگارش مقاله
 1. مقدمه: موضوع، اهمیت، هدف و سوال پژوهشی را در مقدمه معرفی کنید.
 2. مرور ادبیات: بررسی کارهای قبلی در حوزه تحقیقاتی خود را ارائه دهید و جایگاه تحقیق خود را در این میان مشخص کنید.
 3. روش تحقیق: جزئیات روش تحقیقاتی شما را شرح دهید.
 4. یافته‌ها و نتایج: نتایج تحلیل داده‌ها و موارد مهم دیگری که برای پژوهش شما مهم هستند را ارائه دهید.
 5. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج خود را با موارد قبلی مقایسه کرده و تفسیر کنید و نتیجه‌گیری‌های مهم خود را ارائه دهید.
6. بازبینی و ویرایش
 1. بازبینی دقیق: مقاله خود را چندین بار با دقت مرور کنید و اشتباهات را اصلاح کنید.
 2. ویرایش نگارشی: نگارش مقاله را بهبود داده و ساختار و قالب آن را بهینه‌تر کنید.
7. ارسال مقاله به مجله یا کنفرانس
 1. انتخاب مجله یا کنفرانس مناسب: مجله یا کنفرانسی را انتخاب کنید که با موضوع و اهداف پژوهش شما همخوانی دارد.
 2. ارسال مقاله: مقاله خود را بر اساس راهنمای نویسندگان مجله یا کنفرانس ارسال کنید.
8. دفاع از مقاله (اختیاری)

اگر مقاله شما برای دریافت درجه تحصیلی است، ممکن است نیاز به دفاع از مقاله داشته باشد.

انجام مقاله کامیپوتر (کنفرانسی – علمی و پژوهشی و isi )

انجام مقاله isi برای رشته کامیپوتر و لیست مجلات معتبر

انجام یک مقاله ISI (با معیارهای ISI Web of Science) برای رشته کامپیوتر می‌تواند یک چالش جذاب باشد. این معیارها معمولاً نشان‌دهنده‌ی کیفیت و ارزش علمی مقالات هستند. در زیر لیستی از مجلات معتبر ISI در زمینه کامپیوتر آمده است که می‌توانید مقالات خود را برای ارسال به آن‌ها در نظر بگیرید:

 1. IEEE Transactions on Computers: این مجله یکی از معتبرترین منابع برای انتشار پژوهش‌های مرتبط با کامپیوتر، از جمله معماری کامپیوتر و شبکه‌های کامپیوتری، می‌باشد.
 2. IEEE Transactions on Software Engineering: این مجله برای انتشار پژوهش‌های مرتبط با مهندسی نرم‌افزار و موضوعات مرتبط از جمله تست و اعتبارسنجی نرم‌افزار معتبر است.
 3. ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI): این مجله برای انتشار پژوهش‌های مرتبط با تعامل انسان و کامپیوتر و موضوعات مرتبط مانند رابط کاربری کاربر معتبر است.
 4. Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR): این مجله برای انتشار پژوهش‌های مرتبط با هوش مصنوعی و موضوعات مرتبط مانند یادگیری ماشینی و تولید دانش مصنوعی معتبر است.
 5. Information Sciences: این مجله برای انتشار پژوهش‌های متنوع در زمینه علوم اطلاعات و فناوری اطلاعات از جمله شبکه‌های عصبی مصنوعی و مدیریت داده‌ها معتبر است.
 6. Journal of Computer and System Sciences: این مجله برای انتشار پژوهش‌های مرتبط با علوم کامپیوتر از جمله الگوریتم‌های پیچیده و محاسبات موازی معتبر است.
 7. Pattern Recognition: این مجله برای انتشار پژوهش‌های مرتبط با تشخیص الگو و پردازش تصویر و سیگنال معتبر است.
 8. Artificial Intelligence: این مجله برای انتشار پژوهش‌های مرتبط با هوش مصنوعی و موضوعات مرتبط مانند یادگیری ماشینی و بینایی کامپیوتری معتبر است.

توجه داشته باشید که هر مجله معیارها و سیاست‌های خود را برای انتشار مقالات دارد، بنابراین مطالعه دقیق راهنمای نویسندگان و شرایط ارسال مقاله بسیار مهم است. همچنین، ممکن است لازم باشد پیش از ارسال مقاله خود به یک مجله، با مقالات منتشر شده در آن مجله آشنا شوید تا اطمینان حاصل کنید که پژوهش شما با موضوعات و استانداردهای آن مجله همخوانی دارد.

قیمت انجام مقاله برای رشته کامپیوتر

قیمت انجام مقاله برای رشته کامپیوتر بستگی به عوامل مختلفی دارد از جمله موضوع و پیچیدگی مقاله، مدت زمان مورد نیاز برای نگارش، تحقیقات لازم، کیفیت نگارش، و تخصص نویسنده یا موسسه انجام دهنده. همچنین، نوع مقاله نیز تأثیر زیادی بر قیمت دارد، به عنوان مثال، انجام یک مقاله کنفرانسی معمولاً هزینه کمتری نسبت به انجام یک مقاله مجله ISI دارد.

با توجه به این موارد، قیمت انجام مقاله ممکن است از چند صد هزار تومان تا چند میلیون تومان و حتی بیشتر متغیر باشد. این میزان هزینه معمولاً قبل از شروع کار و در مرحله مذاکره با نویسنده یا موسسه انجام دهنده تعیین می‌شود.

مهم است که قبل از تصمیم‌گیری، با نویسنده یا موسسه مورد نظر مذاکره کرده و جزئیات مربوط به پروژه و هزینه را به دقت بررسی کنید. همچنین، اطمینان حاصل کنید که تمامی شرایط و توافقات مربوط به کیفیت، مهلت زمانی، و سایر جنبه‌های مورد نیاز برای انجام مقاله در قرارداد یا توافق‌نامه به صورت کامل و روشن ذکر شده باشد.

انجام مقاله کامیپوتر (کنفرانسی – علمی و پژوهشی و isi )

انجام سمینار کارشناسی ارشد / انجام سمینار ارشد / انجام پایان نامه دکترا / انجام پایان نامه دکتری

تماس و مشاوره با 0919/963/1325

افزودن یک دیدگاه