سمینار تفسیر قرآن مجید و انجام سمینار تفسیر قرآن مجید

سمینار تفسیر قرآن مجید و انجام سمینار تفسیر قرآن مجید

سمینار تفسیر قرآن مجید و انجام سمینار تفسیر قرآن مجید

سمینار تفسیر قرآن مجید و انجام سمینار تفسیر قرآن مجید :

اهمیت فراگیری علوم قرآنی  و به تبع آن رشته کارشناسی ارشد علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید به عنوان یک رشته تحصیلی از دو منظر قابل طرح است. نخست این که قرآن به عنوان مهم ترین منبع معارف الهی در نزد مسلمین از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نقش بسیار مهمی در شناخت اسلام ناب دارا می باشد . لذا فراگیری تخصصی آن بر هر فرد مسلمانی ضروری و اجتناب ناپذیر است .

دوم این که، قرآن در جامعه اسلامی نقش دو سویه دارد . از یک طرف برای شناخت قرآن و درک صحیح آن در حوزه های دینی و جامعه اسلامی علوم بسیاری (نظیر ادبیات ، بلاغت ، تفسیر و آشنایی با ویژگی های بیانی همانند علم به ناسخ و منسوخ ، محکم و متشابه ،..) بوجود آمده  و از سوی دیگر قرآن خود منشا پیدایش علوم مختلف در جهان اسلام بوده است . در این راستا می‌توان نظر قرآن به معارف کلی فلسفی و عرفانی و نیز نگاه قرآن به تاریخ و جامعه و حقوق و امثال آن نام برد.

اما قبل از پرداختن به رشته کارشناسی ارشد علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید لازم است از اهمیت تفسیر قرآن نیز سخن بگوییم.

فن تفسیر از سه جهت اهمیت دارد: اولاً از جهت موضوع چرا که موضوع آن، کلام خداوند است که سرچشمه تمام حکمت هاست. ثانیاً از جهت غرض و هدف که هدف از این فن، شناخت معانی آیات قرآن و مقصود خداوند و رسیدن به سعادت واقعی است و ثالثاً از لحاظ نیاز به آن، از آنجا که هر کمال دینی یا دنیوی نیازمند علوم شرعی و معارف دینی است و این علوم و معارف نیز متوقف بر قرآن است، لذا از این جنبه نیز تفسیر قرآن بر دیگر علوم و فنون برتری دارد.

دانشجویان دررشته کارشناسی ارشد علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید مبانی و روش های مختلف تفسیر قرآن را آموخته؛ توان تحلیل و بررسی تطبیقی و نیز تدریس و پاسخ‌گویی به نیازهای رایج جامعه در زمینه معارف قرآنی را پیدا می کنند.

 

 

انجام سمینار کارشناسی ارشد / انجام سمینار ارشد / انجام پایان نامه دکترا / انجام پایان نامه دکتری

تماس و مشاوره با 0919/963/1325

افزودن یک دیدگاه