سمینار دبیری جغرافیا و انجام سمینار دبیری جغرافیا

سمینار دبیری جغرافیا و انجام سمینار دبیری جغرافیا

سمینار دبیری جغرافیا و انجام سمینار دبیری جغرافیا

سمینار دبیری جغرافیا و انجام سمینار دبیری جغرافیا

سمینار دبیری جغرافیا و انجام سمینار دبیری جغرافیا :

رشته دبیری در مورد هر درس علاقه خاص و استعداد خودش را می خواهد ، علاقه انسان به رشته دبیری نباید از روی ناچاری باشد. معلمی شغلی نیست که بتوان با حساب سرانگشتی آن را انتخاب کرد .

این درست است که معلم باید حق الزحمه اش پرداخت و قدر و منزلش دانسته شود ولی با وضع فعلی که ما داریم باید به این نکته توجه کرد که سیاست های کلی حمایت های مناسبی را از معلم و مقام او انجام نداده است در اینجا رشته مورد نظر ما رشته دبیری جغرافیاست .با تکیه بر جنبه های علمی – کاربردی جغرافیا و اهمیتی که امروزه این علم در شناخت محیط زندگی و راهگشایی ها و حل بسیاری از آلام و مشکلات یافته است. هدف اصلی از برنامه تربیت دبیر جغرافیا تربیت معلم در سطح کارشناسی (لیسانس )برای آموزش جغرافیا در مقطع دبیرستان می باشد. بدین منظور برای رشته جغرافیا برنامه تربیت دبیر ویژه ای با تلفیقی از دروس پایه ، اصلی و تخصصی جغرافیای طبیعی و انسانی تنظیم شده است تا دانشجویان را در فراگیری مبانی علمی لازم و نیز در امر آموزش جغرافیا توانا سازد.

ساختار برنامه آموزشی

تعداد کل واحدهای آموزشی ۱۳۵ واحد است که به دروس عمومی دروس تربیتی ، دروس پایه – دروس اصلی الزامی و دروس اصلی اختیاری تقسیم می شود.

  • دروس عمومی ۲۰واحد
  • دروس تربیتی ۲۴ واحد
  • دروس پایه ۲۴واحد
  • دروسی اصلی الزامی ۵۹ واحد
  • دروس اصلی اختیاری ۸ واحد

طول دوره و شکل نظام آموزشی

دوره کارشناسی جغرافیا ۴ سال است نظام آموزشی این دوره واحدی است و کلیه دروس عملی و نظری آن طی ۸ نیمسال ارائه می شود. طول هر نیمسال تحصیلی ۱۷ هفته و حداقل زمان لازم برای هر واحد نظری ۱ ساعت در هفته.

صنعت و بازارکار

فارغ التحصیلان این رشته در زمینه های دبیری در آموزش و پرورش، فرهنگسراها و مراکزی به نحوی با علم جغرافیا و دانش جغرافیا مرتبط هستند می توانند مشغول به کار شوند.

 

 

انجام سمینار کارشناسی ارشد / انجام سمینار ارشد / انجام پایان نامه دکترا / انجام پایان نامه دکتری

تماس و مشاوره با 0919/963/1325

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه