سمینار دبیری زبان و ادبیات عربی و انجام سمینار دبیری زبان و ادبیات عربی

سمینار دبیری زبان و ادبیات عربی و انجام سمینار دبیری زبان و ادبیات عربی

سمینار دبیری زبان و ادبیات عربی و انجام سمینار دبیری زبان و ادبیات عربی

سمینار دبیری زبان و ادبیات عربی و انجام سمینار دبیری زبان و ادبیات عربی

سمینار دبیری زبان و ادبیات عربی و انجام سمینار دبیری زبان و ادبیات عربی :

اهمیت زبان و اهمیت عربی در نظام جمهوری اسلامی بر احدی پوشیده نیست زبان عربی که در واقع کلید فهم فرهنگ قرآنی و اسلامی و بهترین وسیله ارتباط میان کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بشمار می رود در رژیم منحوس گذشته به علت سیطره فرهنگ غربی و دور نگاهداشتن جامعه اسلامی ایران از آشنایی به فرهنگ و علوم اسلامی نه تنها مورد توجه نبود بلکه آموزش این زبان هم موانعی ایجاد می شد.

امروز به جهت انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) توجه به این زبان بیش از هر چیزی ضرورت دارد و رسالت دینی و علمی این زبان برای آشنا ساختن همه مردم بخصوص طبقات تحصیل کرده در سطوح مختلف بس عظیم و دشوار است براین اساس طرح تربیت کارشناس آزاد در زبان عربی بوسیله کمیته تخصصی زبان عربی گروه علوم انسانی شورای عالی برنامه ریزی تهبه گردیده و مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس این دوره به شرح زیر به تصویب رسید .

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی آزاد و ادبیات عربی چهار سال و دروس این رشته هشت نیمسال و بصورت واحدی است طول هر نیسمال ۱۷ هفته است و زمان تدریس هر واحد درس از نوع نظری ۱۷ ساعت و عملی ۲۴ ساعت در طول یک نیم سال تحصیلی است.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی این دوره ۱۳۵ واحد به شرح زیر می باشد.

  • دروس عمومی ۱۸ واحد
  • دروس پایه و اصلی و تخصصی ۱۷ واحد

بازارکار

علاوه‌ بر تدریس‌ در آموزش‌ و پرورش‌ و موسسات‌ خصوصی‌ یک‌ فارغ‌التحصیل‌ توانمند رشته‌ عربی‌ می‌تواند به‌ پژوهش‌ و تحقیق‌ در زمینه‌ زبان‌ و ادبیات‌ عربی‌ بپردازد. یکی‌ از مهمترین‌ و اساسی‌ترین‌ مراکز جذب‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ نیز وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ است‌. همچنین‌ فارغ‌التحصیلانی‌ که‌ زبان‌ عربی‌ را خوب‌ فرا گرفته‌اند، می‌توانند در آزمون‌های‌ اداره‌ فنی‌ قوه‌ قضائیه‌ شرکت‌ کرده‌، در صورت‌ موفقیت‌ به‌ عنوان‌ مترجم‌ رسمی‌ دادگستری‌ مجوز تاسیس‌ دارالترجمه‌ را بگیرند.

 

 

انجام سمینار کارشناسی ارشد / انجام سمینار ارشد / انجام پایان نامه دکترا / انجام پایان نامه دکتری

تماس و مشاوره با 0919/963/1325

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه