سمینار کاردان فنی برق و انجام سمینار کاردان فنی برق

سمینار کاردان فنی برق و انجام سمینار کاردان فنی برق

سمینار کاردان فنی برق و انجام سمینار کاردان فنی برق

سمینار کاردان فنی برق و انجام سمینار کاردان فنی برق

سمینار کاردان فنی برق و انجام سمینار کاردان فنی برق :

در صنعت برق، مسوولیتها برحسب ولتاژ، تفکیک و تقسیم بندی شده است. همانطور که اطلاع دارید تولید نیروگاهها برای اینکه تا محل توزیع با افت ولتاژ مواجه نشود و از میزان تلفات، کاهش پیدا کند ولتاژ را در سطوح ۴۰۰ کیلو ولت و ۲۳۰ کیلو ولت افزایش می دهند.

در محل تولید و در چند طبقه از ولتاژ به محل مصرف ولتاژ کاهش پیدا می کند که یکی از سطوح کاهش ولتاژ، ولتاژ ۶۳ کیلو ولت است. پست هایی که در نقاط مختلف شهر و نواحی پراکنده شده به نام پستهای فوق توزیع و یا ۶۳ کیلو ولت، ۲۰ کیلو ولت از این مرکز کنترل می شوند یعنی بدون اینکه آپراتور در محل حضور داشته باشد از راه دور، کلیه اطلاعات پستهای فوق توزیع که متجاوز از ۱۰۰ پست فوق توزیع هستند انتقال داده باشد و در اینگونه مراکز، کنترل می شود.
مجموعه عواملی که در این مرکز مشغول اند، از تخصصهای مختلفی بهره مند هستند. عمدتاً راهبری این نوع سیستمها با تحصیل کرده های رشته کنترل و برق است که عمدتاً مهندس و یا فوق لیسانس برق هستند و دیسکوشرهایی که پشت کنسولهای این مراکز، اِعمال به کنترل از راه دور پستهای فوق توزیع را می کنند تخصص فوق دیپلم برق دارند و باید تجربه طولانی کاری داشته باشند و درآمد آنها نسبت به یک فردی که تازه از دانشگاه وارد به بازار کار شده دو برابر این میزان است و مشغله کاری آنها ۲۴ ساعته است؛ یعنی در تمام طول شبانه روز باید به روند توزیع برق، اشراف و کنترل داشته باشند به دلیل اینکه سیستم برق، یک پروسه ممتد و پشت سرهمی است که امکان اینکه وقفه ای در توزیع آن ایجاد شود اصلاً مجاز نیست

در شرایط فعلی جهان، مهندسین کنترل بیشتر در جوامع صنعتی دارای بازار کار مناسب هستند، با این حال گرایش نوین، به سوی اتوماسیون یعنی خودکار کردن سیستمها نیاز به این سیستم و دانش آموختگان آن را بیشتر نموده است، بنابراین بازار کار این رشته بستگی به سیاستهایی دارد که در مورد یک حوزه به اجرا در می آید.
از آنجایی که کنترل فرآیند در یک سیستم مثلاًً یک کارخانه به روش قدیمی یا روش جدید کامپیوتری صورت نگیرد، لذا وجود مهندس کنترل بستگی به روش کنترل فرآیند دارد. با این همه چنانکه گفته شد همگام با تقویت ماهیت خودکار نمودن سیستمها که ضرب آهنگ شتابان یافته، آینده ای روشن برای این رشته متصور است.

دروس این رشته

دانشجویان این رشته به تحصیل در دروس پایه همچون ریاضی، فیزیک، معادلات دیفرانسیل و برنامه ریزی کامپیوتر می پردازند. هدف از گذراندن دروس یاد شده تقویت پایه نظری آنان است.
از سوی دیگر انجام کارهای عملی در کارگاه بر غنای دروس این رشته می افزاید. از میان دروس این رشته می توان به دروس قابل توجهی از جمله مدار ۱، الکترو مغناطیس، ریاضی مهندسی می توان اشاره کرد.
گذراندن بیش از ۲۰ واحد تربیتی برای دانشجویان به علت برخورد روانی مناسب با دانش آموزان و درس تمرینی و بعدی ۲ و ۱ که در واقع اداره کردن کلاس به صورت عملی از سوی دانشجویان است، از جمله دروس قابل توجه به این رشته می باشد.
دروس الکترونیکی ۲ و ۱ ، ماشین ۲ و ۱ ، تاسیس و کنترل از دروس مهم در دبیری برق محسوب می شود.
فعالیت اصلی دانش آموختگان این رشته، کار در هنرستانهاست اما در صورت لزوم می توانند ریاضی و فیزیک را در دبیرستانها تدریس کنند.

بازار کار

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در بخش های رادیو، تلویزیون ، مراکز نیرو، مخابرات، به صورت آزاد به کار بپردازنند.فعالیت اصلی دانش آموختگان این رشته کار در هنرستانهاست، اما در صورت لزوم می توانند ، ریاضی و فیزیک را در دبیرستانها تدریس کنند.البته فارغ التحصیلان می توانند بدون وابستگی به دستگاههای دولتی کارهای فنی را مستقلاً انجام دهند، آنها قادر خواهند بود تا در شرکتهای خصوصی و همچنین در مراکز مهارتهای فنی و حرفه ای و کاردانش ها به تدریس بپردازند.دانشجویان در بدو ورود خود ۴ استان را اعلام کنند و وزارت آموزش و پرورش بر اساس اولویتهای خود آنان را جای گذاری می کند، معمولاً به حال استان محصل تحصیل دوره دبیرستان فرستاده می شوند. تقسیمات داخلی در استان براساس معدل کل مدرک کارشناسی است.

 

 

انجام سمینار کارشناسی ارشد / انجام سمینار ارشد / انجام پایان نامه دکترا / انجام پایان نامه دکتری

تماس و مشاوره با 0919/963/1325

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه