قوانین و شیوه نامه واحد سمینار

سمینار مهندسی معدن و انجام سمینار مهندسی معدن

قوانین و شیوه نامه واحد سمینار

براساس آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته، شیوه آموزش‌محور شیوه‌ای است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون گذراندن پایان‌نامه دانش‌آموخته می‌شود.

 

درشیوه آموزش‌محور به‌جای واحد پایان‌نامه گذراندن واحد سمینار الزامی است. منظور از سمینار تحقیق و تتبع نظری است. لازم به ذکر است مجوز همه رشته‌های غیرحضوری دانشگاه ادیان و مذاهب، آموزش‌محور است.

انتخاب 2 واحد درسی سمینار باید در ترم پایانی دانشجو و با رعایت سقف حداکثر انتخاب واحد و پس از گذراندن واحد درسی روش تحقیق صورت گیرد و نحوه ارائه کلاس و نمره برای این دانشجویان به شکل ذیل خواهد بود:

1. اساتید روش تحقیق و سمینار از میان اساتیدی که معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه  معرفی می‌کند توسط مدیران گروه‌های آموزشی انتخاب می‌شوند.

به منظور تسهیل امر آموزش و پژوهش به مدیران گروه‌ها پیشنهاد می‌شود استاد انتخاب شده کلاس روش تحقیق و سمینار برای هر گروه از دانشجویان حتی المقدور یک نفر باشد.

2. هر کلاس حداکثر 10 دانشجو خواهد داشت. دانشجو ضمن انتخاب واحد این درس در کلاسی درسی که به همین منظور در نظر گرفته می‌شود تحت نظر استاد درس شرکت می‌نماید.

3. استاد در جلسات ابتدای ترم ضمن آموزش به دانشجویان در انتخاب موضوعی برای ارائه سمینار مرتبط با رشته تحصیلی راهنمایی لازم را ارائه می‌کند.

 

دانشجو زیر نظر استاد اقدام به پژوهش و تالیف کارکلاسی در موضوع انتخاب شده نموده و با ارائه به استاد درس ضمن دریافت راهنمایی و اصلاحات پیشنهادی استاد اقدام به تکمیل فعالیت پژوهشی خویش می‌نماید.

 

4. تأیید حسن انجام کار و ارائه نمره توسط استاد درس سمینار صورت خواهد پذیرفت. استاد درس ملزم به ارائه نمره حداکثر تا چهل و پنج (45) روز پس از تاریخ پایان امتحانات ترم جاری می‌باشد. درصورت عدم ارائه نمره قبولی در تاریخ مقرر، دانشجو ملزم به انتخاب مجدد درس در ترم بعدی و گذراندن درس با استاد تعریف شده در گروه‌های درسی جدید می‌باشد.

افزودن یک دیدگاه