مشاوره انجام پروپوزال الکترونیک و مخابرات دریایی

سمینار مددکاری اجتماعی و انجام سمینار مددکاری اجتماعی

مشاوره انجام پروپوزال الکترونیک و مخابرات دریایی

پروپوزال الکترونیک و مخابرات دریایی

همه کارهایی که وسیله ای نقلیه در آن ها نقش اساسی داشته باشد، بحث مخابرات در آن کارها یک ضرورت و فوریت است.

کشتی ها و ناوبرها و همه وسایل دریایی نیازمند سیستم مخابراتی قوی برای ارسال و دریافت پیام های مهم جهت کارهای ضروری یا موقعیتهای اضطراری هستند. مدارها و سیستم های مخابراتی سیستم های پیچیده ای هستند که هر روز نیاز بیشتری را از بشر تامین می کنند. دوره کارشناسی الکترونیک و مخابرات دریایی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن آموزش کارشناس در زمینه شناخت نحوه عملکرد و چگونگی نگهداری و بهره برداری و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و مدارهای الکترونیکی و مخابراتی دریایی است.

دروس این دوره ترکیبی از دروس عمومی، علوم پایه و دروس اصلی، مهندسی برق و دروس تخصصی، الکترونیک و مخابرات دریایی است که با توجه به احتیاجات نیروهای دریایی و سایر ارگانهای دریایی برنامه ریزی شده است.

 

خدمات گروه تحقیقاتی پایان نامه من برای پروپوزال الکترونیک و مخابرات دریایی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد الکترونیک و مخابرات دریایی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته الکترونیک و مخابرات دریایی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری الکترونیک و مخابرات دریایی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری الکترونیک و مخابرات دریایی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال الکترونیک و مخابرات دریایی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد الکترونیک و مخابرات دریایی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری الکترونیک و مخابرات دریایی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد الکترونیک و مخابرات دریایی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته الکترونیک و مخابرات دریایی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته الکترونیک و مخابرات دریایی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته الکترونیک و مخابرات دریایی از مجلات ISI و ISC

افزودن یک دیدگاه