مشاوره انجام پروپوزال مهندسی فضای سبز

سمینار حقوق و انجام سمینار حقوق

مشاوره انجام پروپوزال مهندسی فضای سبز

پروپوزال مهندسی فضای سبز

مهندسی فضای سبز رشته‌ای است که برگرفته از مهندسی معماری، مهندسی باغبانی ومهندسی عمران می‌باشد. مباحثی از قبل شرایط مناسب برای رشد و نگهداری درختان و گلها و مباحث طراحی محیط در این رشته مطرح است که این رشته را جذاب می‌کند. این رشته به معماری منظره بسیار نزدیک بوده و از آن با عنوان مهندسی طراحی منظره نیز گفته می‌شود. بر اساس نیاز کشور به آموزش نیروی متخصص فضای سبز جهت برنامه ریزی، طراحی، احداث، نگهداری و مدیریت فضای سبز شهری و فراشهری شورای عالی برنامه ریزی در سال ۷۲ در دویست و شصت و یکمین جلسه خود تأسیس رشته مهندسی فضای سبز را تصویب نمود. 

این رشته ابتدا در دانشگاه تبریز و سپس در دانشگاه تهران (در سال ۱۳۷۹) دانشجو پذیرفت. مواد درسی این رشته شامل دروس عمومی، کشاورزی، معماری و عمران می باشد که دانشجویان در طی یک دوره چهار ساله با تلفیق هنر، فن و علم کارآیی لازم برای حرفه خود را یاد میگیرند. 

خدمات گروه تحقیقاتی پایان نامه من برای پروپوزال مهندسی فضای سبز:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد مهندسی فضای سبز به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته مهندسی فضای سبز

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مهندسی فضای سبز

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری مهندسی فضای سبز

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال مهندسی فضای سبز

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری مهندسی فضای سبز با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد مهندسی فضای سبز متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته مهندسی فضای سبز

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مهندسی فضای سبز

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته مهندسی فضای سبز از مجلات ISI و ISC

افزودن یک دیدگاه