مشاوره انجام پروپوزال هوانوردی

سمینار علوم تربیتی و انجام سمینار علوم تربیتی

مشاوره انجام پروپوزال هوانوردی

پروپوزال هوانوردی

هوانوردی یا جابجایی هوایی به فعالیتهای مرتبط با پرواز مکانیکی و صنعت هواگردسازی گفته می شود. هوانوردها به چند گونه هواپیما و بالگرد و نیز سبکتر از هوا مانند بالن و کشتی‌های هوایی تقسیم می‌شوند. هوانوردی را می‌توان بطور کامل به سه دسته تقسیم کرد:

  • ترابری هوایی
  • هوانوردی عمومی
  • هوانوردی نظامی

 

خدمات گروه تحقیقاتی پایان نامه من برای پروپوزال هوا نوردی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد هوا نوردیبه همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته هوا نوردی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری هوا نوردی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری هوا نوردی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال هوا نوردی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد هوا نوردی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری هوا نوردی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد هوا نوردی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته هوا نوردی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته هوا نوردی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در هوا نوردی شیلات از مجلات ISI و ISC

افزودن یک دیدگاه