نحوه ارائه درس سمینار ارشد در رابطه با سامانه های آموزشی دانشگاه

نحوه ارائه درس سمینار ارشد در رابطه با سامانه های آموزشی دانشگاه

سمینار کاردان فنی مکانیک و انجام سمینار کاردان فنی مکانیک

نحوه ارائه درس سمینار ارشد در رابطه با سامانه های آموزشی دانشگاه

مقدمه

نحوه ی ارائه درس سمینار بصورت الکترونیکی براساس مصوبه ی گروه های آموزشی دانشگاه در سامانه های آموزشی طی مراحل زیر انجام خواهد پذیرفت، لذا از دانشجویان محترم تقاضا می گردد دقیقا مطابق روال توضیح داده شده زیر عمل نمایند تا هماهنگی لازم بین بخش های مختلف بخوبی صورت پذیرد:

آشنایی با کلاس ها و تالارها:

۱- دو کلاس تحت عنوان زیر در سامانه ی پیاتزا ایجاد گردیده است.

(قابل رویت توسط همه دانشجویان و همه اساتید) SMNR – TZ – ۰۰ CE.GN
(قابل رویت توسط همه دانشجویان و همه اساتید) SMNR – TZ – No. (Instructor’s Name)

 

۲- دو کلاس به منظور ارائه سمینار یا دفاع از پایان نامه تحت عناوین زیر در سامانه ی یادگیری مجازی (LMS) ایجاد گردیده است:

– تالار ارائه سمینار ۱ ( نام دانشکده ی مربوطه ) (قابل رویت توسط همه دانشجویان ارشد و اساتید)

– تالار ارائه سمینار ۲ ( نام دانشکده ی مربوطه ) (قابل رویت توسط همه دانشجویان ارشد و اساتید)

 

سمینار:

ارائه ای است که دانشجو را جهت انجام پایان نامه آماده می سازد بدین سبب از نظر فرمت و شکل کار فرقی بین سمینار و پایان نامه وجود ندارد. در درس سمینار کار دانشجو بیشتر تمرکز بر گردآوری و تدوین و در حد دو واحد دانشگاهی است در صورتیکه در درس پایان نامه به خلاقیت، نوآوری و ارائه مطالب جدید علمی – پژوهشی اهمیت ویژه ای داده می شود و علی القاعده می بایست منجر به درج مقاله در مجلات معتبر علمی شود و در حد شش واحد دانشگاهی است.

 

مراحل اجرایی

ابتدا در سامانه ی پیاتزا به کلاس “ SMNR – TZ – ۰۰ CE.GNRL “مراجعه نمائید. در نام گذاری این کلاس حروف صدادار کلمات، بواسطه کوتاه شدن نام کلاس حذف گردیده اند.
بطور مثال نام اصلی کلاس فوق الذکر بصورت “ Seminar – Thesis – Computer Engineering .General “ می باشد.

در این کلاس هر استاد یک پوشه به نام خود دارد. در این کلاس عناوین سمینار یا پایان نامه های پیشنهادی اساتید جهت مشاهده ی همه دانشجویان در پست های مجزا و به تفکیک هر استاد به تدریج قرار داده می شوند. عناوین پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهید و چنانچه سوالاتی از اساتید داشتید به نحو زیر عمل نمایید:

 

۱- زیر هر پست می توانید با استاد مربوطه تعامل برقرار نمایید و علاقه مندی خود را به آن موضوع اعلام نمایید و یا ممکن است در این خصوص سؤالاتی توسط دانشجویان در رابطه با هر عنوان چه برای سمینار و چه برای پایان نامه مطرح گردد. دراین چهارچوب اکیداً توصیه می گردد زیر همان عنوان ارائه شده سوالات مورد نظر درج گردد تا از پراکنده شدن مطالب اجتناب شود. (منظور در پست های جدید سوالات خود را مطرح ننمایند.)

برترین مطالب سایت :  نحوه نوشتن یک سمینار خوب چیست؟!؟

 

۲- بعد از تعاملات احتمالی انجام شده هر زمان که استاد، فردی را برای ارائه سمینار برگزید زیر همان پست موضوع را جهت اطلاع دیگر دانشجویان درج می نمایند. این بدین معنی است که عنوان مورد نظر به دانشجوی انتخاب شده اختصاص یافته و بدین ترتیب پست مذکور عملا بسته می گردد.

 

۳- بعد از تعامل و توافق نهایی با استاد مربوطه و اختصاص سمینار مورد علاقه دانشجو، و تکمیل و تحویل فرم شماره ۲۰۴ برای سمینار به دانشگاه، دانشجو در کلاس “ SMNR – TZ – ( Instructor’s Name ) “ ثبت نام می شود و در قسمت بالای پست ها، یک پوشه با نام دانشجو توسط استاد مربوطه ایجاد گردیده و از این زمان به بعد انجام کلیه مکاتبات و تعاملات با دانشجو در رابطه با سمینار از طریق همین پوشه و بصورت پست خصوصی صورت می پذیرد.

توجه مهم ۱:

نظر به اینکه مکاتبات و تعاملات دانشجو و استاد محترم راهنما بعنوان سوابق پژوهشی دانشجو در پوشه مخصوص وی ذخیره لحاظ می گردد، لذا، اکیداً تاکید می گردد تمام مکاتبات و تعاملات خود را با استاد محترم راهنما، صرفاً از طریق درج پست در سامانه پیاتزا (و در پوشه خود) انجام پذیرد و از استفاده از شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و یا ایمیل برای این منظور خودداری گردد.

توجه مهم ۲:

پس از توافق نهایی با استاد محترم، در اسرع وقت فرم شماره ۲۰۴ (برای سمینار) را تکمیل و سپس بصورت حضوری، به دانشگاه تحویل دهید.

۴- با تحویل فرم مربوطه به دانشگاه و تطبیق مشخصات دانشجو و عنوان سمینار ، نام دانشجو همراه عنوان سمینار توسط استاد مربوطه رسماً به دانشگاه اعلام خواهد شد. (دانشجویان این موضوع را شخصا پیگیری نمایند تا بعدا دچار مشکل نگردند.)

۵- در شروع نیمسال تحصیلی هنگام انتخاب واحد درس سمینار توسط دانشجو رسما از طریق سامانه مدیریت آموزش (TMS) اخذ می گردد.

۶- دانشجو، کار پژوهش خود را رسما آغاز می کند.

توجه مهم ۱:

در خصوص درس سمینار، لازم به ذکر است دانشجو بایستی ، گزارش کتبی پیشرفت سمینار ۴۰% خود را برای استاد محترم راهنما، حداکثر تا تاریخ مشخص شده در شیوه نامه ارزشیابی سمینار، از طریق کلاس “ SMNR-TZ-Instructor’s Name “ در سامانه پیاتزا ارسال نماید. بعنوان مثال، برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶، آخرین مهلت ارسال گزارش کتبی پیشرفت سمینار ۴۰% دانشجویان عزیز، ۲۰ آذر ماه ۹۶ تعیین شده است.

توجه مهم ۲:

دانشجو موظف است جهت ارتقای دانش خود، در کارگاه های آموزشی-پژوهشی ای که از طرف دانشگاه در طول فرآیند کار پژوهشی وی، اعلام می گردد، حضور فعال داشته باشد.

۷- بعد از اتمام و انجام سمینار ، دانشجو به همراه استاد راهنمای مربوطه به سامانه یادگیری مجازی( LMS ) مراجعه و در تالار سمینار ۱ ( و یا ۲ ) ، مرحله پیش ارائه را بصورت آزمایشی، با استاد خود تمرین می کنید.

برترین مطالب سایت :  نحوه نوشتن یک سمینار خوب چیست؟!؟

توجه مهم:

قبل از برگزاری جلسه پیش ارائه، اکیدا توصیه می گردد با رزرو وقت از آموزش دانشگاه از آزاد بودن تالار مذکور و رزرو وقت جهت پیش ارائه مطمئن گردید. در غیر اینصورت ممکن است در ساعت پیش ارائه شما، گروه دیگری تالار مورد نظرتان را با مجوز آموزش دانشگاه، اشغال نموده باشد.

۸- با انجام مرحله ی ۷ دانشجو وارد فاز ارائه نهایی می گردد.

 

در این مقطع جهت ارائه سمینار هماهنگی های زیر توسط دانشجو انجام می پذیرد:

الف) در این مرحله ارائه و ارسال کتابچه نهایی سمینار به استاد راهنما و استاد مشاور انجام می پذیرد.

ب) هماهنگی لازم با آموزش دانشگاه، استاد راهنما ( استاد سمینار ) و استاد مشاور جهت تعیین روز و ساعت برگزاری سمینار نهایی در تالار سمینار در سامانه ی یادگیری مجازی توسط دانشجو انجام می پذیرد.

ج‌) برای اطلاع رسانی به دیگر دانشجویان، یک پست جدید در سامانه پیاتزا بصورت عمومی توسط دانشجو ارسال می گردد و زمان دقیق برگزاری ارائه سمینار به همراه چکیده ی سمینار و ذکر نام و نام خانوادگی استاد راهنما و استاد مشاور مربوطه، نام خانوادگی دانشجو و عنوان سمیناراعلام می گردد.

د‌) ارائه سمینار توسط دانشجو در زمان تعیین شده و ضبط آن در سامانه ی یادگیری مجازی توسط استاد مربوطه صورت می پذیرد.

ه) بعد از اتمام ارائه دانشجو در تالار، استاد راهنما از حضار می خواهد که بمنظور شور و تعیین نمره، تالار را به مدت پنج الی ده دقیقه ترک نمایند.

و‌) در این زمان ضبط کلاس توسط استاد راهنما موقتاً متوقف شده ( پاوز شده ) و نمره دانشجو به نسبت ۱۴نمره استاد راهنما و ۴ نمره استاد مشاور تعیین می گردد.

ی) حالت ضبط مجدداً فعال شده و نمره ی نهایی رسماً اعلام و دانشجو در صورت رضایت بخش بودن ارائه درس سمینار مورد تشویق حضار قرار می گیرد. (بدین منظور از آیکن (Applause) استفاده گردد.

ز) پس از برگزاری جلسه ارائه، دانشجو بایستی، تغییرات و اصلاحاتی که در جلسه ارائه، توسط اساتید محترم، مطرح گردیده است، را بر روی کتابچه خود اعمال کند و سپس، فایل کتابچه نهایی (به هر دو فرمت .doc و .pdf) را بهمراه فایل ارائه خود به دانشگاه تحویل دهد. پس از بررسی کتابچه، ۲ نمره مربوط به شرکت دانشجو در کارگاه های آموزشی-پژوهشی (مطرح شده در بند ۶) به نمره کسب شده وی در جلسه ارائه، اضافه و نمره نهایی دانشجو، ثبت خواهد شد.

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

error: Content is protected !!